Kā smiltenieši būvēja autokrosa trasi ''Teperis"

Ievads.

Trases vēsture no:

1994.gada - maija beigās autosportistam Ilmāram Recebam rodas ideja par trases izveidošanu.

1994.gada augustā -  Kādā vasaras dienā, braucot no peldes Niedrāja ezerā, autosportisti Ilmārs Recebs un Jānis Misiņš apstājās pie Kaupu cūku fermas un konstatēja, ka aiz tās ir cūku ganības, brikšņi un vieta aizaugusi ar krūmiem. Arī tuvumā esošais asfaltētais laukums likās noderīgs. 

 Izrādijās, ka zeme pieder Smiltenes lauksaimniecības tehnikumam, kas bija ar mieru to iznomāt sportistiem. Netērējot laiku un pieaicinot Valdi Vīgantu, viņi sāka nospraust trasi, novāca vecās dzeloņdrāšu sētas, izcirta krūmus, ar 29.arodvidusskolas buldozeru izveidoja trases reljefu. Darbus uzsāka 1994.gada augustā, un pēc pusotra mēneša kilometru garā trase bija kārtībā. Ilmārs Recebs bija riktīgs cīnītājs, pats veidoja trasi, piedalījās sacensībās. Tomēr viņam nebija viegli, jo strādāja pienotavā uz piena mašīnas. Darbs sākās agri no rīta un beidzās ap pusdienlaiku. Uz trasi tika tikai pēcpusdienā .

1994.gada 8.oktobrī - Trases atklāšanas sacensības bija veltītas Jāņa Receba piemiņai. Pirms sacīkstēm dalībnieku kolonna izbrauca cauri Smiltenei, skatītāji tad pirmo reizi redzēja arī bagijus. Smilteni pārstāvēja A.Bērziņš, J.Misiņš, A.Paulsons, N.Atars. Jāņa dēls Ilmārs Recebs, trīs gadus pēc kārtas bija Latvijas čempions GAZ-51 kravas automobiļu klasē, bet tagad braukšanas kārtībā ir tikai dažas šīs klases automašīnas.

1995.gada - ziemas un vasaras autokrosi kravas auto.

1996.gads - vasaras autokross kravas auto.

Tā trīs gadus Ilmārs Recebs ar draugiem arī darbojās, līdz pienāca gonka Zilākalna trasē pie Valmieras. Tolaik Zilākalna trasē bija paveikts daudz - krietni vairāk, kā pie mums. Sapulcējāmies tāds smilteniešu bariņš, izņemot Ilmāru, un spriedām, cik te ir skaisti, trase sakopta. Velns! Mums Smiltenē tā nav. Gribējām, lai tikpat patīkami būtu arī mūsu mājās. Tad arī radās ideja, ka jādibina klubs un jāiet Ilmāram palīgā.