• Bagiji B1600
  • Autokrosa atklāšanas parāde
  • Tepera ezers
  • MINI bagiji
  • Kartingu trase Teperis
  • Ziemas autosprints
  • Kravas automašīnas D12
  • Vasaras autosprints
  • Autokrosa trase "Teperis"

Autokross, autosprints, sacīkšu trase Smiltenē | Sporta komplekss "Teperis

Vasaras autosprints "Smiltene 2016" 1.posms 15.05.2016. (4)

Oficiālie rezultāti: http://www.teperis.lv/lv/page/132-vasaras-autosprints-quot-smiltene-2016-quot-1-posms-15-05-2016

Sacensību NOLIKUMS: http://www.teperis.lv/lv/page/131-vasaras-autosprints-quot-smiltene-2016-quot-sacensibu-nolikums

Pieteikšanās 1.posmam: http://www.teperis.lv/lv/racer_sprint/new

Dalībnieku saraksts kas pieteikušies un ir apstiprināts dalībnieka pieteikums: http://www.teperis.lv/lv/racers?type=sprint

08.05.2016 Lasīt

Gļēva un nožēlojama rīcība :: Ziemellatvija.lv

no Image

Pirmdien, 2. maijā, ap pusdienlaiku tehniskā sporta kluba “Smiltene” valdes priekšsēdētājs, autosporta sacensību rīkotājs Vairis Tralla saņēma nepatīkamu vēsti. Meža malā starp kartingu trasi un asfaltēto laukumu nozāģēts elektrības stabs,......

(Rakstā ir 2567 simboli...)

06.05.2016 Lasīt

Vasaras autosprinta sezona 2016 - gaida jauno sporta likumu un trases licenci! (2)

Vasaras autosprinta sezona 2016 gaida jauno sporta likumu un trases licenci autosprinta, supersprinta un minirallija sacensībām. Kamēr nav zināms jaunais sporta likums un nav trases licence standartautomobiļu sacensībām - nevaram plānot un izsludināt vasaras sezonas posmu datumus. Jaunais sporta likums no 12.05.2016. 15.pants. Sporta pasākumu organizēšana
(1) Sporta pasākuma organizators var būt juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes.
(2) Sporta pasākuma organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
(3) Sportistu, skatītāju un citu sporta pasākuma norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta pasākuma organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.
(4) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā publiska sporta pasākuma organizators pasākuma rīkošanai saņem tās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, vai informē šo pašvaldību par pasākuma norises laiku un vietu.
(5) Sporta sacensības notiek saskaņā ar sacensību organizatora apstiprinātu sporta sacensību nolikumu, kurā obligāti norādāma šāda informācija:
1) sporta sacensību nosaukums, norises laiks un dienaskārtība;
2) sporta sacensību norises vieta un to raksturojošā informācija;
3) sporta sacensību organizators (juridiskajai personai — nosaukums un reģistrācijas numurs; fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un kontaktinformācija;
4) par sporta sacensību organizēšanu atbildīgais sporta darbinieks (vārds, uzvārds) un kontaktinformācija;
5) sporta veids un sporta sacensību norises noteikumi, atbilstoši kuriem norisinās sporta sacensības;
6) informācija par sacensību norises vietas (trases) un sacensību galvenā tiesneša kvalifikācijas atbilstību šā panta sestās daļas noteikumiem — ja tiek rīkotas sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā.
(6) Sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā atļauts rīkot tikai licencētā pastāvīgā vai uz laiku ierīkotā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē) un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā.
(7) Motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība "Latvijas Motosporta federācija", autosporta trases un tiesnešus licencē biedrība "Latvijas Automobiļu federācija", ūdens motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība "Latvijas Ūdens motosporta federācija". Ministru kabinets nosaka licencēšanas prasības un kārtību, kādā licencējamas trases un galvenie tiesneši attiecīgajā sporta veidā.

10. Šā likuma 15.panta sestajā daļā noteiktā prasība par atļauju sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā rīkot tikai licencētā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē) un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā. Licences, kuras attiecīgo sporta sacensību norises vietām (trasēm) un galvenajiem tiesnešiem līdz 2016.gada 30.jūnijam ir izsniegusi biedrība "Latvijas Motosporta federācija", biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" un biedrība "Latvijas Ūdens motosporta federācija", ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.

04.05.2016 Lasīt

sportacentrs.com

Teksts 27.04.2016 Lasīt

Autokross: Ints Jeršovs: “Šī bija ļoti pazīstama sajūta!” :Autocross.lv

Teksts 27.04.2016 Lasīt

Autokross: Jānis Kļava: “Prieks par šādu B600 klasi!” :Autocross.lv

Teksts 27.04.2016 Lasīt
Uzgaidiet...