• Bagiji B1600
  • Tepera ezers
  • Autosprints Ziemā
  • Autokrosa trase "Teperis"
  • Sporta komplekss "Teperis"
  • Autosprints Vasarā
  • Autokrosa atklāšanas parāde
  • MINI bagiji
  • Kravas automašīnas D12
  • Kartingu trase

AUTOSPRINTS "Vasara 2018" Smiltenē 3.posms 01.07.2018.

Pieteikšanās: http://www.teperis.lv/lv/racer_sprint/new

Dalībnieku saraksts: http://www.teperis.lv/lv/racers?type=sprint

Sacensību NOLIKUMS:

SASKAŅOTS:
LAF ģenerālsekretāre

________________________
L.Medne
....06.2018. APSTIPRINĀTS:
LAF Standartautomobiļu komisijas padomes priekšsēdētājs

________________________
E.Kalve
....06.2018.

AUTOSPRINTS
„Vasara 2018”
Smiltenē
3.posms

PAPILDUS NOLIKUMS

2018.gada 01.jūlijs | Sporta komplekss „Teperis”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē 3.posms notiek saskaņā ar LAF nacionālā sporta kodeksa Vispārīgo daļu, LAF SAK reglamentējošiem dokumentiem, šo sacensību papildus nolikumu un AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē NOLIKUMU.

Šī nolikuma izmaiņas vai papildinājumi tiek paziņoti tikai Rīkotāja vai Komisāra apstiprinātos numurētos un datētos Nolikuma papildinājumos.

Sacensībās var tikt veiktas dopinga un alkohola kontroles. Dopinga kontroles procedūra un aizliegto vielu saraksts atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras un FIA noteikumiem. Alkohola kontroli var veikt sacensību organizators, izmatojot alkometru. Noteiktās normas (0,1 promile) pārsnieguma gadījumā ar sacensību komisāra vai sacensību galvenā tiesneša lēmumu sportistam tiek noteikts aizliegums startēt konkrētajās sacensībās, bet LAF prezidijs var piemērot diskvalifikāciju uz noteiktu laiku.

Sacensību raksturojums hronoloģiskā secībā

Pieteikumu pieņemšana: sākot no 22.06.2018.

Pieteikumu pieņemšana internetā beidzas: 30.06.2018.

Sacensību dienas kārtība:
7.00 – 9.00 automašīnu tehniskā pārbaude;
7.00 – 8.00 sacensību reģistrācijas 1.stunda;
8.00 – 9.00 sacensību reģistrācijas 2,stunda;
7.00 – 9.00 iepazīšanās ar trasi (ar kājām vai velosipēdu);
9.00 – 9.55 braucēju sapulce

Sacensību raksturojums

1. AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē 3.posms notiek Sporta kompleksā „Teperis”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, Koordinātes: 57°25'52.3"N 25°55'21.3"E, 2018.gada 20.maijā.
Sacensību starts 1.brauciens – 01.07.2018.plkst. 10:00
Sacensību starts 2.brauciens – 01.07.2018.plkst. 12:00
Sacensību starts 3.brauciens – 01.07.2018.plkst. 14:00
Sacensību dienas kārtība var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita.

2. AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē 3.posma organizācija:
Rīkotājs: Biedrība „Tehniskais sporta klubs „Smiltene”, reģ.Nr. 40008029146, mob. 29125512, e-pasts: dzervenite1@tvnet.lv
Galvenās oficiālās personas:
sacensību rīkotājs Vairis Tralla
galvenais tiesnesis Ivars Siliņš
sacensību komisārs Ivars Siliņš
tehniskais komisārs Jānis Treimanis
galvenā sekretāre Jeļena Tralla
rezultātu apstrāde Jānis Tralla

3. Pieteikumu pieņemšana sākas 01.05.2018.
3.1. Reģistrācija AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē 3.posmam notiek:
http://www.teperis.lv/lv/racer_sprint/new
3.2. Oficiālie informācijas avoti: http://www.teperis.lv , http://laf.lv
4. Sacensībās atļauts piedalīties ar jebkuras markas vieglo automašīnu, kuras tiek sadalītas ieskaites klasēs atbilstoši sekojošiem noteikumiem:
4.1. RWD klase – (ielas automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar TA, starta numuri no 1-49);
4.2. 2WD klase – (ielas automašīnas ar priekšas riteņu piedziņu un ielas automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass ar TA, starta numuri no 50-99);
4.3. 4WD 3000 klase – (ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju ar dzinēja tilpumu līdz 3000 cm3, bez virsspiediena gaisa ieplūdē ar TA, starta numuri no 100-149);
4.4. 4WD Turbo klase – (ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju ar TA, starta numuri no 150-199);
4.5. RWD Open klase – (ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 200-249);
4.6. 2WD Open klase – (ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 250-299);
4.7. 4WD Open klase – (ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 300-349);
4.8. 4WD Turbo Open klase – (ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 350-399);
4.9. VAZ Historic Open klase – (ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā /VAZ - riepu izmērs R13, Moskvič riepu izmērs - R13, Volga – riepu izmērs R15, R16, starta numuri no 400-449);
4.10. RWD Sport klase – (ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 450-499);
4.11. 2WD Sport klase – (ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 500-549);
4.12. 4WD Sport klase – (ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 550-599);
4.13. 4WD Turbo Sport klase – (ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 600-649);
4.14. SAILUN RWD klase – (ielas automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā , starta numuri no 650-699);
4.15. SAILUN 2WD klase - (ielas automašīnas ar priekšas riteņu piedziņu un ielas automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 700-749);
4.16. SAILUN 4WD 3000 klase – (ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju ar dzinēja tilpumu līdz 3000 cm3, bez virsspiediena gaisa ieplūdē, starta numuri no 750-799);
4.17. SAILUN 4WD Turbo klase – (ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 800-849);
4.18. U18 ieskaite – (jauniešiem un jaunietēm, kuri dzimuši 2000.gadā un vēlāk, un kuri startē visās augstāk minētajās 17 klasēs līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai);
4.19. Dāmu ieskaite – (jaunietēm un sievietēm kuras startē visās augstāk minētajās 17 klasēs);
4.20. 60+ ieskaite – (sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 60.gadu vecumu un startē visās augstāk minētajās 17 klasēs);
4.21. Sacensībās drīkst piedalīties gan ar ielas, gan sporta automašīnām. Sporta automašīnām (tas ir, automašīnām ar drošības karkasu, tai skaitā skrūvējamo) atļauts piedalīties Open vai Sport klasēs;
4.22. Riepas: rūpnieciski ražotas Sailun Atrezzo Elite riepas – ar šīm riepām atļauts piedalīties visās augstāk minētajās 17 klasēs, kuras iespējams iegādāties http://www.sailun.lv ;
4.23. Riepas: rūpnieciski ražotas jaunas ielas riepas ar E marķējumu (paredzētas koplietošanas ceļiem) – ar šīm riepām atļauts piedalīties visās augstāk minētajās 13 klasēs, izņemot 4 (četrās) SAILUN klasēs;
4.24. Riepas: rūpnieciski ražotas atjaunotas ielas riepas ar E marķējumu (paredzētas koplietošanas ceļiem) – ar šīm riepām atļauts piedalīties Open un Sport klasēs. Atļauts piedalīties ar atjaunotu Talsu Raptor R6 riepu (Tarmac Gravel) un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām. Aizliegts piedalīties ar atjaunotu Talsu Raptor MS200, Malatesta MS+200 un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām;
4.25. Riepas: rūpnieciski ražotas slikveidīgās vai rallijam domātas riepas – ar šīm riepām atļauts piedalīties Sport klasēs. Atļauts piedalīties ar Kumho Ecta, Yokohama, Niišp, Matador un atjaunotām Talsu Safari (Gravel) un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām. Aizliegts piedalīties ar atjaunotu Talsu Raptor MS200, Malatesta MS+200 un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām;
4.26. Dalībniekiem klasēs SAILUN 2WD, SAILUN RWD, SAILUN 4WD 3000 un SAILUN 4WD Turbo jābrauc ar Sailun Atrezzo Elite riepām, kuras iespējams iegādāties http://www.sailun.lv ;
4.27. Dalībniekiem RWD Open, 2WD Open, 4WD OPEN, 4WD Turbo Open, RWD Sport, 2WD Sport, 4WD Sport un 4WD Turbo Sport klasēs atļauts izmantot hidraulisko rokasbremzi, arī tad ja automašīnai nav uzstādīts drošības karkass. Hidrauliskā rokasbremze ir aizliegta pārējās klasēs;
4.28. Aizliegta riepu mehāniska sildīšana (elektriskie sildītāji, ruļļi, u.tml.), pārkāpuma gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām; lēmumu pieņem tehniskais komisārs;
4.29. Aizliegta riepu ķīmiska vai mehāniska apstrāde, pārkāpuma gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām; lēmumu pieņem tehniskais komisārs;
4.30. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki aizpilda Apliecinājuma lapu, kurai vienā pusē ir Apliecinājuma lapa un otrā pusē ir Auto datu lapa, kurā apstiprina automašīnas atbilstību tehniskajiem noteikumiem. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, tad dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām;
4.31. Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par kāda dalībnieka nepielaišanu sacensībām, ja automašīnas tehniskais stāvoklis var radīt draudus tās vadītājam vai citiem sacensību dalībniekiem.
5. Dalības maksas sacensību organizēšanai:
5.1. Veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 30.06.2018.plkst.17.00 un reģistrējoties 3.posmam 1.reģistrācijas stundā 01.07.2018. no plkst.7.00 – 8.00 dalības maksa 30.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 20.00 eiro);
5.2. Veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 30.06.2018. plkst.17.00 un reģistrējoties 3.posmam 2.reģistrācijas stundā 01.07.2018. no plkst.8.00 – 9.00 dalības maksa 35.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 25.00 eiro);
5.3. Ja braucējs ir nokavējis iepriekšēju pieteikšanos, vai, un reģistrēsanos, tad darbojas uzskaitītie apakšpunkti:
5.3.1. braucējs(a) ir pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 30.06.2018. pēc plkst.17.00 – 21.00 un reģistrējas 3.posmam 1.reģistrācijas stundā 01.07.2018. no plkst 7.00 – 8.00 dalības maksa 35.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 25.00 eiro);
5.3.2. braucējs(a) ir pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 30.06.2018. pēc plkst.17.00 – 21.00 un reģistrējas 3.posmam 2.reģistrācijas stundā 01.07.2018. no plkst 8.00 – 9.00 dalības maksa 40.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 30.00 eiro);
5.3.3. braucējs(a) nav pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 30.06.2018.un reģistrējas 3.posmam 1.reģistrācijas stundā 01.07.2018. no plkst 7.00 – 8.00 dalības maksa 40.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 35.00 eiro);
5.3.4. braucējs(a) nav pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 30.06.2018. un reģistrējas 3.posmam 2.reģistrācijas stundā 01.07.2018. no plkst 8.00 – 9.00 dalības maksa 45.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 40.00 eiro);
5.3.5. veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 30.06.2018.plkst.17.00 un reģistrējoties 3.posmam pēc reģistrācijas laika 01.07.2018. no plkst.9.00 – 9.30 dalības maksa 50.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 45.00 eiro);
5.3.6. veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 30.06.2018. plkst.17.00 un reģistrējoties 3.posmam pēc reģistrācijas laika 01.07.2018. no plkst.9.30 – 10.00 dalības maksa 60.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 50.00 eiro);
5.3.7. neveicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 30.06.2018.plkst.17.00 un reģistrējoties 3.posmam pēc reģistrācijas laika 01.07.2018. no plkst.9.00 – 9.30 dalības maksa 65.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 55.00 eiro);
5.3.8. neveicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 30.06.2018. plkst.17.00 un reģistrējoties 3.posmam pēc reģistrācijas laika 01.07.2018. no plkst.9.30 – 10.00 dalības maksa 100.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 90.00 eiro);

5.4. sacensībās var piedalīties katra fiziska vai juridiska persona, kurai ir derīga LAF SAK dalībnieka licence 2018.gada sezonai. Dalībnieki, kuriem nav LAF SAK gada licences 2018.gadam var piedalīties ar vienreizējām licencēm, kas iegādājamas sacensību rītā reģistrējoties, kuras cena ir 5,00 EUR.
5.5. juniori (kuriem vēl nav vadītāja apliecības) vecumā līdz 18 gadiem var piedalīties sacensībās izpildot šādus papildus kritērijus:
5.5.1. ja ir vecāku vai juridiski apstiprinātu aizbildņu rakstiska, notariāli apstiprināta piekrišana;
5.5.2. ja viņš ir LAF licencēts sportists;
5.5.3. ja ir attiecīgās LAF komisijas rekomendācija;
5.6. Visiem braucējiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem ar minimālo apdrošināšanas summu EUR 1500, un tajā jābūt iekļautiem riskiem – autosports, nāve, invaliditāte un kaulu lūzumi.
5.7. Dalībnieks ir reģistrēts sacensībām tikai tad, kad ir samaksājis dalības maksu.
5.8. Dalībniekiem, kuri uz auto nevēlas izvietot organizatora izsniegtās reklāmas uzlīmes, tiek piemērota papildu maksa 50.00 EUR apmērā.
6. Dalībnieku dokumentu un auto pārbaude. Dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda:
6.1. Automašīnas vadītāja apliecība, izņemot gadījumus, kas ir atrunāti AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē NOLIKUMĀ.
6.2. Apdrošināšanas polise pret nelaimes gadījumiem (1500 EUR).
6.3. Ugunsdzēšamais aparāts, 1 kg (rekomendētais tilpums 2 kg), ar spēkā esošu derīguma termiņu. Ugunsdzēšamajam aprātam jābūt droši nostiprinātam, taču tam jābūt arī viegli paņemamam ja tas nepieciešams.
6.4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībnieks saņem:
6.4.1. starta numuru, starta numurs jālīmē uz auto aizmugures sānu logiem labajā pusē (blakussēdētāja pusē).
6.4.2. sponsoru uzlīmes, kas jālīmē uz auto obligāti, uzlīmes jālīmē norādītajās vietās uz auto. Norādes tiek izsniegtas kopā ar uzlīmēm.
7. Sacensību un starta kārtība.
7.1. Sacensībās dalībnieki veic trīs braucienus. Laika kontrole tiek veikta elektroniski. Tehnisku problēmu gadījumā – ar rokas hronometru.
7.2. Brauciena laikā trasē vienlaicīgi atrodas vairākas automašīnas.
7.3. Brauciena laikā ir aizliegts apdzīt pārējos trasē esošos automobiļus. Ja tiek noķerts priekšā braucošais auto, tad dalībniekam tiek piešķirts pārbrauciens.
7.4. Savlaicīgi neierodoties uz startu sava brauciena laikā dalībnieks zaudē tiesības piedalīties attiecīgajā braucienā.
7.5. Nepakļaušanās tiesnešu norādījumiem – izslēgšana no sacensībām.
7.6. Visā sacensību laikā (sākot ar reģistrāciju sacensību rītā līdz pat sacensību beigām) automašīnām ir pilnībā jāatbilst nolikumā minētajām prasībām.
8. REZULTĀTU NOTEIKŠANA
8.1. Individuālā ieskaite
Dalībniekiem pēc katra brauciena tiks piešķirti punkti atkarībā no ieņemtās vietas klasē, pēc šādas sistēmas:

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkti 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Vieta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkti 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8.2. Sacensību posma rezultāts ir visu trīs braucienu punktu summa. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņems dalībnieks, kurš uzrādījis augstāku vietu pēdējā braucienā. U18, Dāmu un 60+ ieskaitē posmā vērtējam labāko klases rezultātu 1.posma sacensībās un 3.posma rezultātus ņemam no šīm klasēm attiecīgajiem dalībniekiem attiecīgajās ieskaitēs ar attiecīgiem punktiem klasēs. Ja dalībnieks ar savu automašīnu brauciena laikā nepārbrauc pāri finiša līnijai, tad konkrētajā braucienā nesaņem apļa laiku un attiecīgus punktus pa braucienu. Automašīnas pārvilkšana pāri finiša līnijai ar vilkšanas trosi neskaitās pārbraukšana.

9. DROŠĪBAS PRASĪBAS
9.1. Sacensību automašīnā drīkst atrasties tikai braucējs. Šis punkts neattiecas uz automašīnām kas aprīkotas ar drošības karkasu un braucējiem kas ir jaunāki par 18 gadiem, kā arī uz dāmām.
9.2. Automašīnas bez drošības karkasa nedrīkst būt aprīkotas ar sporta (kausveida) neregulējamiem krēsliem un sporta drošības jostām.
9.3. Braucējam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu (jostām) un aizsprādzētā motorsportam paredzētā aizsargķiverē ar “E” marķējumu, kreklā ar garām piedurknēm, garajās biksēs, slēgtā tipa apavos un cimdos. Aizliegts izmantot sintētikas auduma apģērbu!
9.4. Sacensību automašīnā nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti.
9.5. Katrā automašīnā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam ar spēkā esošu derīguma termiņu, tilpums, vismaz 1kg, rekomendējamais tilpums – vismaz 2kg. Tam jābūt droši nostiprinātam.
9.6. Braucienu laikā dalībnieku automašīnām jābūt ieslēgtiem tuvās gaismas lukturiem.
9.7. LAF Standartautomobiļu komisijas pilnvarota persona var veikt alkohola pārbaudes kontroli jebkuram dalībniekam bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja dalībniekam tiek konstatētas vairāk par 0,00 promilēm, dalībnieks tiks izslēgts no sacensībām.
9.8. Organizatoriem jānodrošina:
9.8.1. drošības prasību ievērošana;

10. PAPILDUS NOLIKUMI
10.1. Autosprinta rīkotājs gatavo šī nolikuma papildus nolikumu, kurš tiek apstiprināts LAF Standartautomobiļu komisijā un saskaņots LAF.
10.2. LAF Standartautomobiļu komisijai jānodrošina nolikuma projekta ievietošana http://www.laf.lv ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētā sacensību datuma.

11. APBALVOŠANA
11.1. Posma sacensībās uzvarētājus apbalvo sacensību organizators, atbilstoši katra posma papildus nolikumam katrā klasē un ieskaitē no 1 līdz 3 vietai.
9.2. Kopvērtējumā uzvarētājus apbalvo sacensību organizators katrā klasē un ieskaitē no1 līdz 3 vietai, ja dalībnieks ir piedalījies ne mazāk, kā 51% no notikušajiem posmiem.

12. DALĪBNIEKA ATBILDĪBA
12.1. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par trasē uzlikto pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām.
12.2. Reģistrējoties dalībai Latvijas kausa autosprintā sacensībās, dalībnieks ar savu parakstu apliecina nolikuma, sacensību organizatora noteikumu un lēmumu, kā arī citu ar Autosprintā sacensībām saistītu noteikumu un papildus nolikumu ievērošanu un izpildīšanu pilnībā.
12.3. Dalībnieks ir atbildīgs par savai mantai, dzīvībai un veselībai, kā arī trešo personu mantai, dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.
12.4. Jebkāda veida zaudējumi, kas tiek nodarīti Autosprintā sacensību norises vietai un ir kopsakarā ar dalībnieka darbību, vai bezdarbību, jāatlīdzina pilnā apmērā Autosprinta sacensību organizatoram - biedrībai „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””.
12.5. Strīdi par Autosprinta sacensību norises vietai nodarītajiem zaudējumiem vispirms tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Autosprinta sacensību organizators un dalībnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar panākt vienošanos, strīds nododams izskatīšanai tiesai LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.6. Ja dalībnieks atsakās ievērot sacensību organizatora norādījumus un lēmumus, sacensību organizatoram ir tiesības noteikt aizliegumu dalībniekam turpināt piedalīties Autosprinta sacensībās. Šim aizliegumam nav laika ierobežojuma un to var mainīt/grozīt pēc sacensību organizatora ieskatiem.
12.7. Dalībnieks ir informēts un apzinās par veselības un dzīvības apdraudējumu riskiem piedaloties Autosprinta sacensībās.
12.8. Dalībnieks apņemas nevirzīt iebildumus pret Autosprinta sacensību organizatoriem, tā pārstāvjiem un Latvijas automobiļu federāciju par sacensību laikā izraisītiem negadījumiem, traumām vai cita veida zaudējumiem.
12.9. Dalībnieks ir iepazinies ar nolikumu, to pilnībā saprot un apņemas to ievērot.
Sacensībās var tikt veiktas dopinga un alkohola kontroles. Dopinga kontroles procedūra un aizliegto vielu saraksts ir noteikts atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras un FIA noteikumiem. Alkohola kontroli drīkst veikt sacensību rīkotājs, izmantojot alkometru. Noteiktās normas pārsnieguma gadījumā tiks veikta izslēgšana no konkrētajām sacensībām.

13. PROTESTI UN APELĀCIJAS
13.1. Protestu un apelāciju iesniegšanas kārtību nosaka LAF Nacionālā Sporta kodeksa Vispārīgā daļa.
11.2. Iemaksas protestu un apelāciju iesniegšanas gadījumos:
11.2.1. protests pret sacensību norisi, rezultātiem vai automašīnas tehnisko pārbaudi – 50 EUR
11.2.2. par protestu ,kas iesniegts par sacensību automašīnu tehnisko pārbaudi, papildus protesta naudai jāiesniedz drošības nauda 500 EUR
11.2.3. apelācijas maksa LAF Apelācijas tiesai 1000 EUR
11.3. Ja protests tiek atzīts par pamatotu 11.2.1. un 11.2.2. minētās iemaksas tiek atmaksātas protesta iesniedzējam. Vainīgais dalībnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar automašīnas demontāžu.
11.4. Ja protests tiek noraidīts, protesta nauda, pēc Komisāru lēmuma, pilnā apmērā vai daļēji paliek Rīkotāja un dalībnieka, pret kuru rakstīts protests, rīcībā. Šāda incidenta vainīgajai pusei pēc LAF Standartautomobiļu komisijas padomē apstiprinātas kalkulācijas, jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar 11.2.2. punktā minētā automašīnas mezgla pārbaudi un to atbilstošu sagatavošanu dalībai nākamajās sacensībās.

22.06.2018.
Biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene” valdes priekšsēdētājs: Vairis Tralla.

e-pasts saziņai – dzervenite1@tvnet.lv

Novēlam veiksmīgus startus!

Lietotāja vārds:
Komentārs:
Ievadiet skaitli:
Uzgaidiet...