• MINI bagiji
  • Autokrosa atklāšanas parāde
  • Autokrosa trase "Teperis"
  • Autosprints Vasarā
  • Tepera ezers
  • Autosprints Ziemā
  • Sporta komplekss "Teperis"
  • Kravas automašīnas D12
  • Bagiji B1600
  • Kartingu trase

AUTOSPRINTS "Vasara 2018" Smiltenē. NOLIKUMS

NOLIKUMS: http://laf.lv/wp-content/uploads/2018/04/Autosprinta-Vasara-2018-Smilten%C4%93-sezonas-nolikums.pdf

SASKAŅOTS:
LAF ģenerālsekretāre

________________________
L.Medne
....04.2018.                                                                                                 APSTIPRINĀTS:
                                                                                                                 LAF Standartautomobiļu komisijas padomes priekšsēdētājs

                                                                                                                 ________________________
                                                                                                                 E.Kalve
                                                                                                                 ....04.2018.

AUTOSPRINTS
„Vasara 2018”
Smiltenē

NOLIKUMS

Satura rādītājs:
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2. NORISES VADĪBA, LAIKS UN VIETA
3. AUTO SACENSĪBU FORMĀTA APRAKSTS
4. DALĪBNIEKI
5. SACENSĪBU AUTOMAŠĪNAS, IESKAITES GRUPAS, RIEPAS
6. REZULTĀTU NOTEIKŠANA
7. DROŠĪBAS PRASĪBAS
8. PAPILDUS NOLIKUMI
9. APBALVOŠANA
10. DALĪBNIEKA ATBILDĪBA
11. PROTESTI

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Sacensības AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē ir daudzposmu sacensības slēgtā trasē, kas notiek saskaņā ar LAF nacionālā sporta kodeksa Vispārīgo daļu, šo nolikumu un posmu papildus nolikumiem. Sacensībās drīkst piedalīties biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene” biedri ar ielas un sporta automašīnām. Dalībniekiem bez LAF SAK licences būs iespēja sacensību norises vietā iegādāties vienreizējo licenci, kuras maksa ir 5 EUR. AUTOSPRINTS „Vasara 2018” Smiltenē turpmāk tekstā: Autosprints.
Autosprintā tiek noskaidroti kausa ieguvēji septiņpadsmit klasēs un trīs ieskaites grupās:

1.1.1. RWD klase;
1.1.2. 2WD klase;
1.1.3. 4WD 3000 klase;
1.1.4. 4WD Turbo;
1.1.5. RWD Open;
1.1.6. 2WD Open klase;
1.1.7. 4WD Open klase;
1.1.8. 4WD Turbo Open klase;
1.1.9. VAZ Historic Open klase;
1.1.10. RWD Sport;
1.1.11. 2WD Sport klase;
1.1.12. 4WD Sport klase;
1.1.13. 4WD Turbo Sport;
1.1.14. SAILUN RWD klase;
1.1.15. SAILUN 2WD klase;
1.1.16. SAILUN 4WD 3000 klase;
1.1.17. SAILUN 4WD Turbo;
1.1.18. U18 ieskaite;
1.1.19. Dāmu ieskaite;
1.1.20. 60+ ieskaite.
1.2. Autosprints sastāv no 5 (pieciem) posmiem. Autosprinta kopvērtējumā tiek summēts visos 5 (piecos) posmos iegūtais punktu skaits.

2. NORISES VADĪBA, LAIKS UN VIETA
2.1. Vadība:
2.1.1. Autosprintā posmu vadību realizē attiecīgā posma rīkotāja izveidota un LAF Standartautomobiļu komisijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.
2.2. Kausa kalendārs, norises vieta:
2.2.1. 1.posms, 20. maijs, Sporta komplekss „Teperis” - autosprinta trase 2,0 km;
2.2.2. 2.posms, 17. jūnijs, Sporta komplekss „Teperis” - autosprinta trase 2,0 km;
2.2.3. 3.posms, 01. jūlijs, Sporta komplekss „Teperis” - autosprinta trase 2,0 km;
2.2.4. 4. posms,05. augusts, Sporta komplekss „Teperis” - autosprinta trase 2,0 km;
2.2.5. 5. posms, 02. septembris Sporta komplekss „Teperis” - autosprinta trase 2,0 km.

Sporta komplekss „Teperis” (Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, Smiltene – Valka 2.km, ceļa labajā pusē norāde Mēri 13, pa šo ceļu 1.km un ceļa labajā pusē uzreiz aiz kartingu trases apvienotā autokrosa trase + asfaltētais laukums = 2.0 km. Koordinātes: 57°25'52.3"N 25°55'21.3"E

3. AUTO SACENSĪBU FORMĀTA APRAKSTS
Sacensībās tiek veikti trīs braucieni pa vienam aplim katrā braucienā. Brauciena rezultāts ir distances veikšanas laiks. Trasē vienlaicīgi atrodas vairākas automašīnas, kuras tiek laistas trasē ar laika intervālu. Brauciena laikā apdzīšana ir aizliegta.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Individuālās sacensības:
4.1.1. Visiem braucējiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem ar minimālo apdrošināšanas summa EUR 1500, un tajā jābūt iekļautiem riskiem – autosports, nāve, invaliditāte un kaulu lūzumi.
4.1.2. Visiem braucējiem sacensību laikā jābūt derīgai medicīniskai izziņai ar ierakstu: “Praktiski vesels, drīkst nodarboties ar autosportu”.
4.1.3. Braucēji vecumā no 16 līdz 18 gadiem var piedalīties sacensībās izpildot šādus papildus kritērijus:
4.1.3.1. ja ir vecāku vai juridiski apstiprinātu aizbildņu rakstiska, notariāli apstiprināta piekrišana;
4.1.3.2. ja viņš ir LAF licencēts sportists;
4.1.3.3. ja ir attiecīgās LAF komisijas rekomendācija;
4.1.4. Dalības maksa norādīta katra posma nolikumā.
4.1.5. Dalībnieku skaits posma sacensībās var būt ierobežots, atbilstoši katra posma papildus nolikumam.
4.1.6. Ar vienu sacensību automašīnu vienā klasē var startēt ne vairāk, kā 2 (divi) braucēji un to neļaus arī iepriekšēja pieteikšanās, reģistrēšanās posmam: http://www.teperis.lv , bet ir atļauts 3 (trešajam) un 4 (ceturtajam) braucējam startēt citā vai citās klasēs.
4.1.7. Pieteikšanās sacensībām notiek http://www.teperis.lv , kā arī sacensību dienā – ja nav sasniegts maksimālais dalībnieku skaits, atbilstoši posma papildus nolikumam.
4.1.8. Dalībnieki bez 2018. gada LAF SAK licences sacensībās uz vietas varēs iegādāties vienreizējo licenci. Tās cena – 5 EUR.

5. SACENSĪBU AUTOMAŠĪNAS, IESKAITES GRUPAS, RIEPAS
5.1. Sacensībās drīkst piedalīties ar automašīnām, kas ir:
5.1.1. Sacensībās drīkst piedalīties gan ar ielas, gan sporta automašīnām. Sporta automašīnām (tas ir, automašīnām ar drošības karkasu, tai skaitā skrūvējamo) atļauts piedalīties OPEN vai Sport klasēs.
5.1.2. Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par kāda dalībnieka nepielaišanu sacensībām, ja automašīnas tehniskais stāvoklis var radīt draudus tās vadītājam vai citiem sacensību dalībniekiem.
5.2. Sacensību automašīnu sadalījums klasēs:
5.2.1. RWD klase – ielas automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar TA, starta numuri no 1-49;
5.2.2. 2WD klase – ielas automašīnas ar priekšas riteņu piedziņu un ielas automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass ar TA, starta numuri no 50-99;
5.2.3. 4WD 3000 klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju ar dzinēja tilpumu līdz 3000 cm3, bez virsspiediena gaisa ieplūdē ar TA, starta numuri no 100-149;
5.2.4. 4WD Turbo klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju ar TA, starta numuri no 150-199;
5.2.5. RWD Open klase – ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 200-249;
5.2.6. 2WD Open klase – ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 250-299;
5.2.7. 4WD Open klase – ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 300-349;
5.2.8. 4WD Turbo Open klase – ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 350-399;
5.2.9. VAZ Historic Open klase - ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā (VAZ - riepu izmērs R13, Moskvič riepu izmērs - R13, Volga – riepu izmērs R15, R16), starta numuri no 400-449;
5.2.10. RWD Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 500-549;
5.2.11. 2WD Sport klase - ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 550-599;
5.2.12. 4WD Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 600-649;
5.2.13. 4WD Turbo Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 650-699;
5.2.14. SAILUN RWD klase - ielas automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā , starta numuri no 700-749;
5.2.15. SAILUN 2WD klase - ielas automašīnas ar priekšas riteņu piedziņu un ielas automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 750-799;
5.2.16. SAILUN 4WD 3000 klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju ar dzinēja tilpumu līdz 3000 cm3, bez virsspiediena gaisa ieplūdē, starta numuri no 800-849;
5.2.17. SAILUN 4WD Turbo klase - ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 850-899;
5.2.18. U18 ieskaite – jauniešiem un jaunietēm, kuri dzimuši 2000.gadā un vēlāk, un kuri startē visās augstāk minētajās 17 klasēs līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai;
5.2.19. Dāmu ieskaite – jaunietēm un sievietēm kuras startē visās augstāk minētajās 17 klasēs;
5.2.20. 60+ ieskaite – sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 60.gadu vecumu un startē visās augstāk minētajās 17 klasēs.
5.3. Atļautās riepas:
5.3.1. rūpnieciski ražotas Sailun Atrezzo Elite riepas – ar šīm riepām atļauts piedalīties visās augstāk minētajās 17 klasēs, kuras iespējams iegādāties http://www.sailun.lv ;
5.3.2. rūpnieciski ražotas jaunas ielas riepas ar E marķējumu (paredzētas koplietošanas ceļiem) – ar šīm riepām atļauts piedalīties visās augstāk minētajās 13 klasēs, izņemot 4 (četrās) SAILUN klasēs;
5.3.3. rūpnieciski ražotas atjaunotas ielas riepas ar E marķējumu (paredzētas koplietošanas ceļiem) – ar šīm riepām atļauts piedalīties Open un Sport klasēs. Atļauts piedalīties ar atjaunotu Talsu raptor R6 riepu (Tarmac Gravel) un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām. Aizliegts piedalīties ar atjaunotu Talsu Raptor MS200, Malatesta MS+200 un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām;
5.3.4. rūpnieciski ražotas slikveidīgās vai rallijam domātas riepas – ar šīm riepām atļauts piedalīties Sport klasēs. Atļauts piedalīties ar Kumho Ecta, Yokohama, Niišp, Matador un atjaunotām Talsu Safari (Gravel) un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām. Aizliegts piedalīties ar atjaunotu Talsu Raptor MS200, Malatesta MS+200 un līdzīgām pēc protektora zīmējuma riepām;
5.4. Dalībniekiem klasēs SAILUN 2WD, SAILUN RWD, SAILUN 4WD 3000 un SAILUN 4WD Turbo jābrauc ar Sailun Atrezzo Elite riepām, kuras iespējams iegādāties http://www.sailun.lv
5.5. Dalībniekiem RWD Open, 2WD Open, 4WD OPEN, 4WD Turbo Open, RWD Sport, 2WD Sport, 4WD Sport un 4WD Turbo Sport klasēs atļauts izmantot hidraulisko rokasbremzi, arī tad ja automašīnai nav uzstādīts drošības karkass. Hidrauliskā rokasbremze ir aizliegta pārējās klasēs.
5.6. Aizliegta riepu mehāniska sildīšana (elektriskie sildītāji, ruļļi, u.tml.), pārkāpuma gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām; lēmumu pieņem tehniskais komisārs.
5.7. Aizliegta riepu ķīmiska vai mehāniska apstrāde, pārkāpuma gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām; lēmumu pieņem tehniskais komisārs.

6. REZULTĀTU NOTEIKŠANA
6.1. Individuālā ieskaite
Dalībniekiem pēc katra brauciena tiks piešķirti punkti atkarībā no ieņemtās vietas klasē, pēc šādas sistēmas:

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkti 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Vieta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkti 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.1.1. Sacensību posma rezultāts ir visu trīs braucienu punktu summa. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņems dalībnieks, kurš uzrādījis augstāku vietu pēdējā braucienā. U18, Dāmu un 60+ ieskaitē posmā vērtējam apļa laikus, ja dalībnieki ir piedalījušies dažādu piedziņu klasēs, tad tiek izrēķināts koeficients starp to klašu ātrākajiem braucējiem katrā braucienā, un ar šo koeficientu tiek reizināts: piemēram 2WD laiks, vai RWD laiks, lai iegūtu taisnīgu apļa laiku pret pilnpiedziņu klašu braucējiem. Pēc apļu laiku reizināšanas ar koeficientu iegūstam apļa laikus un pretī apļa laikiem attiecīgas vietas un pretī vietām attiecīgus punktus.
6.1.2. Autosprintā kopvērtējums tiek ieskaitīts visiem braucējiem kas piedalījušies jebkurā no posmiem.
6.2. Sezonas kopvērtējumā vienādu punktu summas gadījumā, augstākā vieta tiek piešķirta sportistam, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
6.2.1. Ja kausa kopvērtējumā vairāku braucēju izcīnīto ieskaites punktu skaits ir vienāds, augstāku vietu iegūst braucējs, kurš ieguvis vairāk pirmās vietas; ja šis kritērijs ir vienāds, tam, kurš ieguvis vairāk otrās vietas;
6.2.2. ja arī otro vietu skaits ir vienāds, tad tam, kurš ieguvis vairāk trešās vietas un tā uz priekšu, līdz kamēr tiek noteikts uzvarētājs;
6.2.3. ja uzvarētāju nav iespējams noteikt pēc šiem kritērijiem, tiek ņemta vērā ieņemtā vieta piektajā posmā, ja tā ir vienāda, tad skatās ieņemto vietu ceturtajā posmā un tā uz priekšu, līdz tiek noteikts uzvarētājs;
6.2.4. ja uzvarētāju nav iespējams noteikt arī pēc šiem kritērijiem, tad lēmumu par kausa uzvarētāju pieņem biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene” valde.

7. DROŠĪBAS PRASĪBAS
7.1. Sacensību automašīnā drīkst atrasties tikai braucējs. Šis punkts neattiecas uz automašīnām kas aprīkotas ar drošības karkasu un braucējiem kas ir jaunāki par 18 gadiem, kā arī uz dāmām.
7.2. Automašīnas bez drošības karkasa nedrīkst būt aprīkotas ar sporta (kausveida) neregulējamiem krēsliem un sporta drošības jostām.
7.3. Braucējam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu (jostām) un aizsprādzētā motorsportam paredzētā aizsargķiverē ar “E” marķējumu, kreklā ar garām piedurknēm, garajās biksēs, slēgtā tipa apavos un cimdos. Aizliegts izmantot sintētikas auduma apģērbu!
7.4. Sacensību automašīnā nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti.
7.5. Katrā automašīnā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam ar spēkā esošu derīguma termiņu, tilpums, vismaz 1kg, rekomendējamais tilpums – vismaz 2kg. Tam jābūt droši nostiprinātam.
7.6. Braucienu laikā dalībnieku automašīnām jābūt ieslēgtiem tuvās gaismas lukturiem.
7.7. LAF Standartautomobiļu komisijas pilnvarota persona var veikt alkohola pārbaudes kontroli jebkuram dalībniekam bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja dalībniekam tiek konstatētas vairāk par 0,00 promilēm, dalībnieks tiks izslēgts no sacensībām.
7.8. Organizatoriem jānodrošina:
7.8.1. drošības prasību ievērošana;

8. PAPILDUS NOLIKUMI
8.1. Autosprinta rīkotājs gatavo šī nolikuma papildus nolikumu, kurš tiek apstiprināts LAF Standartautomobiļu komisijā un saskaņots LAF.
8.2. LAF Standartautomobiļu komisijai jānodrošina nolikuma projekta ievietošana http://www.laf.lv ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētā sacensību datuma.

9. APBALVOŠANA
9.1. Posma sacensībās uzvarētājus apbalvo sacensību organizators, atbilstoši katra posma papildus nolikumam katrā klasē un ieskaitē no 1 līdz 3 vietai.
9.2. Kopvērtējumā uzvarētājus apbalvo sacensību organizators katrā klasē un ieskaitē no1 līdz 3 vietai, ja dalībnieks ir piedalījies ne mazāk, kā 51% no notikušajiem posmiem.
10. DALĪBNIEKA ATBILDĪBA
10.1. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par trasē uzlikto pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām.
10.2. Reģistrējoties dalībai Latvijas kausa autosprintā sacensībās, dalībnieks ar savu parakstu apliecina nolikuma, sacensību organizatora noteikumu un lēmumu, kā arī citu ar Autosprintā sacensībām saistītu noteikumu un papildus nolikumu ievērošanu un izpildīšanu pilnībā.
10.3. Dalībnieks ir atbildīgs par savai mantai, dzīvībai un veselībai, kā arī trešo personu mantai, dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.
10.4. Jebkāda veida zaudējumi, kas tiek nodarīti Autosprintā sacensību norises vietai un ir kopsakarā ar dalībnieka darbību, vai bezdarbību, jāatlīdzina pilnā apmērā Autosprinta sacensību organizatoram - biedrībai „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””.
10.5. Strīdi par Autosprinta sacensību norises vietai nodarītajiem zaudējumiem vispirms tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Autosprinta sacensību organizators un dalībnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar panākt vienošanos, strīds nododams izskatīšanai tiesai LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.6. Ja dalībnieks atsakās ievērot sacensību organizatora norādījumus un lēmumus, sacensību organizatoram ir tiesības noteikt aizliegumu dalībniekam turpināt piedalīties Autosprinta sacensībās. Šim aizliegumam nav laika ierobežojuma un to var mainīt/grozīt pēc sacensību organizatora ieskatiem.
10.7. Dalībnieks ir informēts un apzinās par veselības un dzīvības apdraudējumu riskiem piedaloties Autosprinta sacensībās.
10.8. Dalībnieks apņemas nevirzīt iebildumus pret Autosprinta sacensību organizatoriem, tā pārstāvjiem un Latvijas automobiļu federāciju par sacensību laikā izraisītiem negadījumiem, traumām vai cita veida zaudējumiem.
10.9. Dalībnieks ir iepazinies ar nolikumu, to pilnībā saprot un apņemas to ievērot.
Sacensībās var tikt veiktas dopinga un alkohola kontroles. Dopinga kontroles procedūra un aizliegto vielu saraksts ir noteikts atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras un FIA noteikumiem. Alkohola kontroli drīkst veikt sacensību rīkotājs, izmantojot alkometru. Noteiktās normas pārsnieguma gadījumā tiks veikta izslēgšana no konkrētajām sacensībām.

11. PROTESTI UN APELĀCIJAS
11.1. Protestu un apelāciju iesniegšanas kārtību nosaka LAF Nacionālā Sporta kodeksa Vispārīgā daļa.
11.2. Iemaksas protestu un apelāciju iesniegšanas gadījumos:
11.2.1. protests pret sacensību norisi, rezultātiem vai automašīnas tehnisko pārbaudi – 50 EUR
11.2.2. par protestu ,kas iesniegts par sacensību automašīnu tehnisko pārbaudi, papildus protesta naudai jāiesniedz drošības nauda 500 EUR
11.2.3. apelācijas maksa LAF Apelācijas tiesai 1000 EUR
11.3. Ja protests tiek atzīts par pamatotu 11.2.1. un 11.2.2. minētās iemaksas tiek atmaksātas protesta iesniedzējam. Vainīgais dalībnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar automašīnas demontāžu.
11.4. Ja protests tiek noraidīts, protesta nauda, pēc Komisāru lēmuma, pilnā apmērā vai daļēji paliek Rīkotāja un dalībnieka, pret kuru rakstīts protests, rīcībā. Šāda incidenta vainīgajai pusei pēc LAF Standartautomobiļu komisijas padomē apstiprinātas kalkulācijas, jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar 11.2.2. punktā minētā automašīnas mezgla pārbaudi un to atbilstošu sagatavošanu dalībai nākamajās sacensībās.

10.04.2018.
Biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene” valdes priekšsēdētājs: Vairis Tralla.

e-pasts saziņai – dzervenite1@tvnet.lv

Novēlam veiksmīgus startus!

 

Uzgaidiet...