• MINI bagiji
  • Autokrosa trase "Teperis"
  • Autosprints Ziemā
  • Tepera ezers
  • Sporta komplekss "Teperis"
  • Bagiji B1600
  • Kravas automašīnas D12
  • Autokrosa atklāšanas parāde
  • Kartingu trase
  • Autosprints Vasarā

"Ziemas autosprints Smiltene 2018" 1.POSMA PAPILDUS NOLIKUMS 14.01.2018.

SASKAŅOTS:                                                                                                            APSTIPRINĀTS:
LAF ģenerālsekretāre                                                                                                 LAF Standartautomobiļu komisijas priekšsēdētājs

.....01.2018. L.Medne                                                                                                 .....01.2018. E.Kalve

 

 

1.POSMA PAPILDUS NOLIKUMS

 

„Ziemas autosprints Smiltene 2018”

 

 

2018. gada 05.janvāris | Sporta komplekss „Teperis”
http://www.teperis.lv/

 

„Ziemas autosprints Smiltene 2018” notiek saskaņā ar gada nolikumu, kas notiek saskaņā ar LAF nacionālā kodeksa Vispārīgo daļu, LAF Standartautomobiļu komisijas reglamentējošiem dokumentiem un šī „Ziemas autosprints Smiltene 2018” nolikuma ietvaros. Šis nolikums ir pielikums „Ziemas autosprints Smiltene 2018” gada nolikumam.

Šī nolikuma izmaiņas vai papildinājumi tiek paziņoti tikai Rīkotāja vai Komisāra apstiprinātos numurētos un datētos Nolikuma papildinājumos.

1.posma raksturojums
1.1.„Ziemas autosprints Smiltene 2018” 1.posms 14.01.2018. notiek Sporta komplekss „Teperis”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, Smiltene – Valka 2.km, ceļa labajā pusē norāde Mēri 13, pa šo ceļu 1 km un ceļa labajā pusē uzreiz aiz kartingu trases apvienotā autokrosa trase + asfaltētais laukums = 2.0 km.

Sacensību dienas kārtība:
7.00 – 8.00 sacensību reģistrācijas 1.stunda;                                                                                                                                            8.00 – 9.00 sacensību reģistrācijas 2.stunda;                                                                                                                                            7.00 – 9.00 automašīnu tehniskā pārbaude                                                                                                                                              7.00 – 9.30 iepazīšanās ar trasi;                                                                                                                                                              9.35 – 9.55 braucēju sapulce;                                                                                                                                                                10.00 – 1.brauciena starts;                                                                                                                                                                      12.00 – 2.brauciena starts;                                                                                                                                                                14.00 – 3.brauciena starts;

Sacensību dienas kārtība var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita.
1.2. 1.posma 1-3.vietai katrā klasē un ieskaitē braucēju apbalvošana nākamajā posmā.

2.„Ziemas autosprints Smiltene 2018” organizācija:
Rīkotājs: Biedrība „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””, Reģ.nr.LV40008029146; Blaumaņa iela 31, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, mob. 29125512, e-pasts dzervenite1@tvnet.lv

Galvenās oficiālās personas:
sacensību organizators – Vairis Tralla
galvenais tiesnesis - Ivars Siliņš
tehniskais komisārs – Jānis Treimanis
sacensību sekretāre - Jeļena Tralla
laika kontrole - Jānis tralla

3. Pieteikumu pieņemšana sākas: 08.01.2018. interneta portālā http://www.teperis.lv/
Oficiālie informācijas avoti: http://www.teperis.lv/ ; www.laf.lv
Pieteikumu pieņemšana internetā beidzas: 13.01.2018. plkst. 17:00

4. Sacensībās atļauts piedalīties ar jebkuras markas vieglo automašīnu, kuras tiek sadalītas ieskaites grupās atbilstoši sekojošiem noteikumiem:
4.1. Autosprintā tiek noskaidroti kausa ieguvēji trīspadsmit klasēs un trijās ieskaites grupās:
4.1.1. RWD klase – ielas automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar TA, starta numuri no 1-49;
4.1.2. 2WD klase – ielas automašīnas ar priekšas riteņu piedziņu un ielas automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass ar TA, starta numuri no 50-99;
4.1.3. 4WD klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju ar TA, starta numuri no 100-149;
4.1.4. 4WD Turbo klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju ar TA, starta numuri no 150-199;
4.1.5. RWD Open klase – ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 200-249;
4.1.6. 2WD Open klase – ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 250-299;
4.1.7. 4WD Open klase – ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 300-349;
4.1.8. 4WD Turbo Open klase – ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 350-399;
4.1.9. VAZ Historic Open klase - ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā (VAZ - riepu izmērs R13, Moskvič riepu izmērs - R13, Volga – riepu izmērs R15, R16), starta numuri no 400-449;
4.1.10. RWD Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 500-549;
4.1.11. 2WD Sport klase - ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 550-599;
4.1.12. 4WD Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 600-649;
4.1.13. 4WD Turbo Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 650-699;
4.1.14. U18 ieskaite – jauniešiem un jaunietēm, kuri dzimuši 2000.gadā un vēlāk, un kuri startē visās augstāk minētajās 13 klasēs līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai;
4.1.15. Dāmu ieskaite – jaunietēm un sievietēm kuras startē visās augstāk minētajās 13 klasēs;
4.1.16. 60+ ieskaite – sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 60.gadu vecumu un startē visās augstāk minētajās 13 klasēs.

5. Sacensību nosacījumi:
5.1. sacensību braucēji kuri ir nokavējuši iepriekšēju pieteikšanos līdz 13.01.2018.plkst.17.00 – var pieteikties interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ , pēc plkst.17.00 ar dalības maksas paaugstinājumu 5.00 eiro katrā klasē;
5.2. sacensību braucēji ierodoties trasē uz 1.posmu: aizpilda braucēja lapu – kurai vienā pusē ir Apliecinājuma lapa un otrā pusē Auto datu lapa;
5.3. ar aizpildītu un parakstītu Apliecinājuma/Auto datu lapu iziet tehnisko komisiju un pēc tam reģistrējas sacensību posmam;

Veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 13.01.2018.plkst.17.00 un reģistrējoties 1.posmam 1.reģistrācijas stundā 14.01.2018. no plkst.7.00 – 8.00 dalības maksa 30.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 20.00 eiro);

Veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 13.01.2018. plkst.17.00 un reģistrējoties 1.posmam 2.reģistrācijas stundā 14.01.2018. no plkst.8.00 – 9.00 dalības maksa 35.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 25.00 eiro);

Ja braucējs ir nokavējis iepriekšēju pieteikšanos, vai, un reģistrēsanos, tad darbojas uzskaitītie apakšpunkti:

a) braucējs(a) ir pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 13.01.2018. pēc plkst.17.00 – 21.00 un reģistrējas 1.posmam 1.reģistrācijas stundā 14.01.2018. no plkst 7.00 – 8.00 dalības maksa 35.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 25.00 eiro);
b) braucējs(a) ir pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 13.01.2018. pēc plkst.17.00 – 21.00 un reģistrējas 1.posmam 2.reģistrācijas stundā 14.01.2018. no plkst 8.00 – 9.00 dalības maksa 40.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 30.00 eiro);
c) braucējs(a) nav pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 13.01.2018.un reģistrējas 1.posmam 1.reģistrācijas stundā 14.01.2018. no plkst 7.00 – 8.00 dalības maksa 40.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 35.00 eiro);
d) braucējs(a) nav pieteicies interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ 13.01.2018. un reģistrējas 1.posmam 2.reģistrācijas stundā 14.01.2018. no plkst 8.00 – 9.00 dalības maksa 45.00 eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 40.00 eiro);
e) veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 13.01.2018.plkst.17.00 un reģistrējoties 1.posmam pēc reģistrācijas laika 14.01.2018. no plkst.9.00 – 9.30 dalības maksa 50.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 45.00 eiro);
f) veicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 13.01.2018. plkst.17.00 un reģistrējoties 1.posmam pēc reģistrācijas laika 14.01.2018. no plkst.9.30 – 10.00 dalības maksa 60.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 50.00 eiro);
g) neveicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 13.01.2018.plkst.17.00 un reģistrējoties 1.posmam pēc reģistrācijas laika 14.01.2018. no plkst.9.00 – 9.30 dalības maksa 65.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 55.00 eiro);
h) neveicot iepriekšēju pieteikšanos interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ līdz 13.01.2018. plkst.17.00 un reģistrējoties 1.posmam pēc reģistrācijas laika 14.01.2018. no plkst.9.30 – 10.00 dalības maksa 100.00.eiro (jauniešiem, dāmām un senioriem 90.00 eiro);

5.4. braucējiem, kuriem nav LAF izsniegtas gada licences, sacensībās uz vietas iespējams iegādāties vienreizējo licenci, kuras cena ir 2,00 EUR.
5.5. braucējiem, kuri uz auto nevēlas izvietot organizatora izsniegtās reklāmas uzlīmes, tiek piemērota papildu maksa 50,00 EUR apmērā.

6. Braucēju dokumentu un auto pārbaude. Braucējiem reģistrējoties jāuzrāda:
6.1. Automašīnas vadītāja apliecība, izņemot gadījumus, kas ir atrunāti „Ziemas autosprints Smiltene 2018” gada nolikumā.
6.2. Apdrošināšanas polise pret nelaimes gadījumiem (1500 EUR).
6.3. Ugunsdzēšamais aparāts, 1 kg (rekomendētais tilpums 2 kg), ar spēkā esošu derīguma termiņu. Ugunsdzēšamajam aparātam jābūt droši nostiprinātam, taču tam jābūt arī viegli paņemamam ja tas nepieciešams.
6.4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībnieks saņem:
6.4.1. starta numuru, starta numurs jālīmē uz auto aizmugures sānu logiem, starta numurs jāsaglabā visu sezonu.
6.4.2. sponsoru uzlīmes, kas jālīmē uz auto obligāti, uzlīmes jālīmē norādītajās vietās uz auto. Norādes tiek izsniegtas kopā ar uzlīmēm.

7. Sacensību un starta kārtība:
7.1. Sacensībās braucēji veic trīs braucienus pa vienam aplim katrā braucienā. Laika kontrole tiek veikta elektroniski. Tehnisku problēmu gadījumā – ar rokas hronometru, noapaļojot rezultātu ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai.
7.2. Brauciena laikā trasē vienlaicīgi atrodas vairākas automašīnas.
7.3. Brauciena laikā ir aizliegts apdzīt pārējos trasē esošos automobiļus. Ja tiek noķerts priekšā braucošais auto, dalībniekam tiek piešķirts pārbrauciens.
7.4. Savlaicīgi neierodoties uz startu dalībnieks zaudē tiesības piedalīties attiecīgajā braucienā.
7.5. Nepakļaušanās tiesnešu norādījumiem – izslēgšana no sacensībām.
7.6. Visā sacensību laikā (sākot ar reģistrāciju sacensību rītā līdz pat apbalvošanai) automašīnām ir pilnībā jāatbilst nolikumā minētajām prasībām.

8. Sodi:
8.1. Sods par trases konfigurācijas neveikšanu – izslēgšana no brauciena.
8.3. Sods par pāragru startu – 10 sekundes.
8.4. Sods par kavēšanos uz startu, to nesaskaņojot ar starta tiesnesi – izslēgšana no brauciena.

9. Rezultāti
9.1. Posma rezultāts tiek aprēķināts visu trīs braucienu punktu summa.
9.2. Rezultāti tiks publicēti pēc tam, kad būs finišējuši visi brauciena dalībnieki.
9.3. Rezultāti tiks publicēti: http://www.teperis.lv/ .

10. Drošības prasības
10.1. Trasē a/m jābūt ieslēgtiem tuvās gaismas lukturiem.
10.2. Ja a/m nevar veikt visu brauciena distanci, to ir jānobrauc trases malā, lai netiktu traucēts citiem dalībniekiem, pilotam nekavējoties jākāpj ārā no a/m un jādodas malā no trases. Aizliegts trasē veikt jebkādus remontus.
10.3. A/m salonā drīkst atrasties tikai ugunsdzēšamais aparāts, kas nostiprināts atbilstoši nolikuma prasībām.
10.4. A/m brauciena laikā nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti.
10.5. A/m drīkst atrasties tikai viens cilvēks, arī iepazīšanās ar trasi brauciena laikā. Šis punkts neattiecas uz automašīnām kas aprīkotas ar drošības karkasu, braucējiem kas ir jaunāki par 18 gadiem, kā arī uz dāmām. 10.6. Braucējam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu (jostām) un aizsprādzētā motorsportam paredzētā aizsargķiverē ar “E” marķējumu, kreklā ar garām piedurknēm, garajās biksēs, slēgtā tipa apavos un cimdos. Aizliegts izmantot sintētikas auduma apģērbu!
10.7. A/m brauciena laikā jābūt aprīkotai ar vilkšanas cilpu, lai nepieciešamības gadījumā to varētu ātri evakuēt no trases.

11. Apbalvošana:
Braucēju apbalvošana notiek nākamajā posmā braucēju sapulces laikā.

12. Trases shēma Tiks publicēta vēlāk kā biļetens.

04.01.2018.
Biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene”” valdes priekšsēdētājs: Vairis Tralla.

e-pasts saziņai – dzervenite1@tvnet.lv

Novēlam veiksmīgus startus!

Uzgaidiet...