• Kravas automašīnas D12
  • Autokrosa atklāšanas parāde
  • Autosprints Vasarā
  • Tepera ezers
  • Bagiji B1600
  • MINI bagiji
  • Autosprints Ziemā
  • Autokrosa trase "Teperis"
  • Kartingu trase

Vasaras autosprints "Smiltene 2017" NOLIKUMS

SASKAŅOTS:                                                                                                                          APSTIPRINĀTS:
Smiltenes novada sporta pārvaldē                                                                                            TSK „Smiltene” valdes priekšsēdētājs
_________________ G.Markss                                                                                                   ______________________ V.Tralla
27. martā 2017.gadā Smiltenē                                                                                                   27.martā 2017.gadā Smiltenē

NOLIKUMS
Vasaras auto sprints „Smiltene 2017”
Standarta un sporta automašīnām auto daudzcīņā 5.posmos.

1. Mērķis un uzdevumi:
1.1 iesaistīt braukt gribētājus, autosportistus un kluba biedrus regulārās autosporta aktivitātēs, sekmēt viņu autovadīšanas iemaņu pilnveidošanu;
1.2. dot iespējas braukt gribētājiem, autosportistiem un biedrības Tehniskais sporta klubs „Smiltene” biedriem kļūt par labiem autobraucējiem braukšanā ar automašīnām.
2. Norises laiks un vieta:
1.posms 07.05.2017.
2.posms 04.06.2017.
3.posms 02.07.2017.
4.posms 06.08.2017.
5.posms 10.09.2017.
Sporta komplekss „Teperis” (Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, Smiltene – Valka 2.km, ceļa labajā pusē norāde Mēri 13, pa šo ceļu 1.km un ceļa labajā pusē uzreiz aiz stadiona apvienotā kartingu un autokrosa trase 2,6 km. Koordinātes: 57°25'52.3"N 25°55'21.3"E
Auto sprints norisinās apvienotajā kartingu un autokrosa trasē – Auto sprinta trasē, kuras kopējais garums ir 2,6 km, tai skaitā 40% labs asfalts, 40% grunts un 20% asfalts ar grunti. Kartingu trasē – aizliegts nobraukt no asfalta, sods par nobraukšanu no asfalta – viena minūte klāt pie brauciena laika pirmo reizi, atkārtota nobraukšana no asfalta kartingu trasē – diskvalifikācija posmā.
3. Pieteikšanās uz sacensību posmiem:
Mājas lapā www.teperis.lv, iepriekšēja pieteikšanās katram posmam beidzas iepriekšējā dienā plkst.17.00 pirms katra posma.
4. Sacensību rīkotājs:
Biedrība Tehniskais sporta klubs „Smiltene”, kontakti (tālrunis) +371 29125512 Vairis Tralla,
e-pasts: dzervenite1@tvnet.lv
5. Tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis – Ivars Siliņš;
Tehniskā komisija - Jānis Treimanis;
Sacensību sekretāre – Jeļena Tralla;
Hronometrāža – Jānis Tralla.
6. Sacensību dienas kārtība:
7.00 – 8.00 sacensību reģistrācijas 1.stunda;
8.00 – 9.00 sacensību reģistrācijas 2.stunda;
7.00 – 9.00 auto tehniskā pārbaude;
7.00 – 9.30 iepazīšanās ar trasi uz velosipēda vai kājām;
9.35 – 9.55 dalībnieku sapulce, iepriekšējā posma uzvarētāju apbalvošana;
10.00 – 1.brauciena starts;
12.00 – 2.brauciena starts;
14.00 – 3.brauciena starts;
Sacensību dienas kārtība var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita.
7.Vispārējie noteikumi:
7.1. sacensības norisinās pēc šī NOLIKUMA disciplīnā – Vasaras autosprints, sacensību dalībnieki startē pa vienam ar intervālu;
7.2. sacensības norisinās 13 automašīnu klasēs un 2 ieskaitēs.
8. Automašīnu klases un ieskaites:
8.1. RWD klase – standarta automašīna ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar atmosfērisko dzinēju ar TA, starta numuri no 1 - 49;
8.2. 2WD klase – standarta automašīna ar priekšas riteņu piedziņu un automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu aiz vidus ass (aizmugurē) ar atmosfērisko dzinēju ar TA, starta numuri no 50 - 99;
8.3. 4WD klase – standarta pilnpiedziņas automašīna ar atmosfērisko dzinēju ar TA, starta numuri no 100 - 149;
8.4. 4WD Turbo klase – standarta pilnpiedziņas automašīna ar turbo dzinēju ar TA, starta numuri no 150 -199;
8.5. RWD Open klase – standarta vai sporta automašīna ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar atmosfērisko dzinēju , starta numuri no 200 - 249;
8.6. 2WD Open klase – standarta vai sporta automašīna ar priekšas riteņu piedziņu un automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu aiz vidus ass (aizmugurē) ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 250 - 299;
8.7. 4WD Open klase – standarta vai sporta pilnpiedziņas automašīna ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 300 - 349;
8.8. 4WD Turbo Open klase – standarta vai sporta pilnpiedziņas automašīna ar turbo dzinēju, starta numuri no 350 - 399;
8.9. VAZ Historic Open klase – standarta vai sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā (aizmugures piedziņas automašīnas VAZ, Moskvič, VOLGA un VAZtuss standarta klases automašīnas (sagatavotas pēc Rencēnu autokluba standarta klases noteikumiem, riepu izmērs R13), starta numuri no 400 - 449;
8.10. RWD Sport klase – standarta un sporta automašīna ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 450 - 499;
8.11. 2WD Sport klase – standarta vai sporta automašīna ar priekšas riteņu piedziņu un automašīna ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu aiz vidus ass (aizmugurē) ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 500 - 549;
8.12. 4WD Sport klase – standarta vai sporta pilnpiedziņas automašīna ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 550 - 599;
8.13. 4WD Turbo Sport klase – standarta vai sporta pilnpiedziņas automašīna ar turbo dzinēju, starta numuri no 600 – 649;
8.14. U18 ieskaite – jauniešiem un jaunietēm, kuri dzimuši 1999.gadā un vēlāk, un kuri startē visās minētajās 13 klasēs līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai;
8.15. Dāmu ieskaite – meitenēm un sievietēm kuras startē visās minētajās 13 klasēs.
9. Sacensību nosacījumi:
9.1. sacensību dalībnieki uz katru no posmiem piesakās interneta mājas lapā: www.teperis.lv , iepriekšēja pieteikšanās beidzas iepriekšējā dienā pirms katra posma plkst.17.00, dalībnieki kuri ir nokavējuši pieteikšanos līdz 17.00 – var pieteikties ar ziedojuma maksas paaugstinājumu 5.00 euro katrā klasē.
9.2. sacensību dalībnieki ierodoties trasē uz posmu:
9.2.1. aizpilda dalībnieka lapu – kurai vienā pusē ir Apliecinājuma lapa un otrā pusē ir Auto datu lapa;
9.2.2. ar aizpildītu dalībnieka lapu kopā ar automašīnu iziet tehnisko komisiju;
9.2.3. ar parakstītu dalībnieka lapu un izietu tehnisko komisiju – dalībnieks reģistrējas sacensību posmam;
Laicīgi piesakoties līdz 17.00 iepriekšējā dienā un ierodoties sacensībās 1.reģistrācijas stundā no 7.00 līdz 8.00 ziedojuma maksa 20.00 eiro (jauniešiem un dāmām 10.00 eiro), ja ar nokavēšanos, tad darbojas visi minētie apakšpunkti no 9.2.4. līdz 9.2.9.
9.2.4. ja dalībnieks ir veicis iepriekšēju pieteikšanos līdz 17.00 uz posmu un reģistrējas sacensību posmam:
a) 1.stundā no 7.00 – 8.00, tad maksā ziedojuma maksu – 20.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 10.00 eiro
b) 2.stundā no 8.00 – 9.00, tad maksā ziedojuma maksu – 25.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 15.00 eiro;
9.2.5. ja dalībnieks ir veicis iepriekšēju pieteikšanos pēc 17.00 uz posmu un reģistrējas sacensību posmam:
a) 1.stundā no 7.00 – 8.00, tad maksā ziedojuma maksu – 25.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 15.00 eiro,
b) 2.stundā no 8.00 – 9.00, tad maksā ziedojuma maksu – 30.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 20.00 eiro;
9.2.6. ja dalībnieks nav veicis iepriekšēju pieteikšanos www.teperis.lv uz posmu un reģistrējas sacensību posmam:
a) 1.stundā no 7.00 – 8.00, tad maksā ziedojuma maksu – 35.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 25.00 eiro;
b) 2.stundā no 8.00 – 9.00, tad maksā ziedojuma maksu – 40.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 30.00 eiro;
9.2.7. ja dalībnieks ir veicis iepriekšēju pieteikšanos www.teperis.lv uz posmu un reģistrējas sacensību posmam pēc reģistrācijas laika no 9.00 – 9.30, tad maksā ziedojuma maksu – 50.00 eiro, jaunieši un dāmas maksā ziedojuma maksu – 40.00 eiro;
9.2.8. ja dalībnieks nav veicis iepriekšēju pieteikšanos www.teperis.lv uz posmu un reģistrējas sacensībām pēc reģistrācijas laika no 9.00 – 9.30, tad maksā ziedojuma maksu – 60.00 eiro;
9.2.9. ja dalībnieks vēlas reģistrēties sacensībām pēc 9.30, tad maksā ziedojuma maksu – 100.00 eiro.
9.3. dalībnieks reģistrēties sacensībām vienā klasē var tikai vienu reizi, bet ir atļauts dalībniekam reģistrēties sacensībām vairākās klasēs, tad reģistrācija par katru nākamo klasi samazinās par 5.00 eiro.
9.4. dalībnieks aizpildot un parakstot apliecinājuma lapu uzņemas atbildību:
9.4.1. par piedalīšanos sacensībās;
9.4.2. par drošības prasību ievērošanu;
9.4.3. par savu autotransportu, dzīvībai un veselībai, kā arī trešo personu mantai, veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu.
9.5. standarta automašīnas kurām ir TA uzlīme, bet reāli sacensību dienā neatbilst TA noteikumiem, startē Open un Sport klasēs:
9.5.1. šķiedras, polikarbonāta logi;
9.5.2. auto ir aplasīts, izmests liekais svars – trūkst sēdekļu, nav buferu, nav lukturu un utt.;
9.5.3. auto ir pārbūvēta rokas bremze no mehāniskas uz hidraulisku, un utt.;
9.6. dalībniekiem kuriem nav savs MYLAPS transpondera stiprinājums, jāiegādājas MYLAPS transpondera stiprinājums pa – 10.00 eiro, lai varētu uzstādīt MYLAPS transponderi un ņemt automātiski apļa laikus ar precizitāti līdz tūkstošdaļām.
9.7. Starta numuri ir jāievieto, jāpiestiprina automašīnas labās puses sānu logiem (piemērs - ar līmlenti piestiprinam A4 kabatiņas automašīnai labajā pusē, kur var ātri samainīt starta numurus, ja ar auto brauc vairākās klasēs, vai ar vienu auto brauc vairāki dalībnieki, vairākās klasēs).
9.8. brauciena laikā sacensību dalībniekiem jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām un aizsprādzētām autosportam, motoru sportam izmantojamām ķiverēm, jābūt mugurā apģērbam ar garām piedurknēm un kājās biksēm ar garām starām, kā arī jābūt rokās cimdi (der arī darba cimdi).
9.9. standarta klasēs atļauts izmantot sporta sēdekļus ar muguras regulāciju un sliedes regulāciju uz priekšu un atpakaļ, tādi, kādi nāk Gti un utt. automašīnām no auto ražotāja.
9.10. standarta automašīnām ar TA posma sākumā jābūt vizuāli skaistai automašīnai, taču braucienu laikā gūtie bojājumi sacensību dienā netiek ņemti vērā, ja tie neapdraud kustības drošību, taču bojājumi uz nākamo posmu jānovērš.
9.11. sacensību dalībnieki veic trīs braucienus, no kuriem vēŗtējumā iet visu trīs braucienu laiki, kuriem tiek piešķirtas attiecīgas vietas katrā braucienā atsevišķi, un pret attiecīgām vietām braucienā tiek piešķirti attiecīgi punkti.
9.12. starts un finišs gaitā. Laika kontrole tiek veikta ar MYLAPS automātiskās hronometrāžas programmu. Dalībnieki kuri ir iegādājušies, un kuri iegādāsies transponderu stiprinājumus, tiks nodrošināti ar MYLAPS transponderiem braucienu laikā, un viņiem tiks uzstādīti MYLAPS transponderi, kuri automātiski dos signālu uz cilpu, bet savukārt cilpa atpazīstot dalībnieku dos signālu caur MYLAPS dekoderi uz MYLAPS programmu. Ja dalībniekam ir savs MYLAPS transponderis, tad būs viņš jāreģistrē un arī viņiem brauciena laiks tiks ņemts automātiski. Ar vienu transponderi vienā klasē var startēt tikai viens dalībnieks.
9.13. brauciena starta kārtība katrā braucienā atbilstoši numuru secībai izņemot, ja ar vienu auto brauc divi dalībnieki, tad viens no viņiem piedalās brauciena sākumā.
9.14. dalībniekam brauciena laikā - aizliegts apdzīt vai apbraukt priekšā braucošo, vai stāvošo automobili (izņemot gadījumus, kad priekšā stāvošā automašīna ir nobraukusi tālu malā tā, lai netraucētu un apdzenošais neprasa pārbraukt braucienu). Šīs prasības neievērošana var tikt sodīta ar brīdinājumu vai diskvalifikāciju. Ja dalībnieks panācis priekšā braucošo, tad šādā gadījumā – tiek dota iespēja braucienu atkārtot.
9.15. dalībnieks nokavējis savu braucienu un brauciens ir noslēgts, tad viņš zaudē šo braucienu.
9.16. dalībnieku nepakļaušanās tiesnešu norādījumiem – diskvalifikācija.
9.17. aizliegta riepu mehāniska sildīšana (elektriskie sildītāji, ruļļi un utt.).
9.18. brauciena laikā dalībniekiem un citiem interesentiem tiek dota iespēja vērot apļa laikus monitorā, pēc brauciena neoficiālie rezultāti tiek izdrukāti un izlikti uz informācijas dēļa.
9.19. automašīnu klases ar mazu dalībnieku skaitu - apvienojam vienā klasē, un tādā gadījumā arī rezultāti būs apvienoti vienā klasē, bet uzreiz pēc sacensībām tiks publicēti neoficiālie rezultāti apvienotajām klasēm.
9.20. oficiālie sacensību rezultāti tiek publicēti mājas lapās: www.teperis.lv , https://speedhive.mylaps.com
9.21 Riepas:
a) rūpnieciski ražotas jaunas vasaras vai ziemas M+S ielas riepas ar E marķējumu – bez radzēm, kas paredzētas koplietošanas ceļiem – ar šīm riepām atļauts piedalīties visās augstākminētajās 13 automašīnu klasēs;
b) rūpnieciski ražotas atjaunotas vasaras vai ziemas M+S ielas riepas ar E marķējumu – bez radzēm, kas paredzētas koplietošanas ceļiem – ar šīm riepām atļauts piedalīties Open un Sport klasēs;
c) slikveidīgās riepas vai rallija riepas – bez radzēm (tai skaitā sportam domātās sporta riepas: KUMHO, YOKOHAMA, NIIŠP, MATADOR un utt..) - Sport klasēs.
d) aizliegts izmainīt riepu protektoru riepām (griežot vai kā citādi.......).
10. Protesti:
Ja dalībniekam ir pretenzijas pret kādu no dalībniekiem, tiesnešiem, vai viņu rīcību, tās tiek noformulētas rakstiski un kopā ar 20.00 eiro tiek iesniegtas sekretariātā. Pretenzijas tiek izskatītas uzreiz pēc brauciena, vai pirms nākamā brauciena.
11. Rezultātu vērtēšana:
Sacensību katrā posmā, katrā klasē notiek 3 braucieni pa 1 aplim katrā braucienā, un vērtēti tiek visu trīs braucienu laiki, piešķirot attiecīgiem laikiem katrā braucienā - attiecīgas vietas – attiecīgām vietām – attiecīgi punkti. Sacensību posma rezultāts ir visu trīs braucienu iegūto punktu summa – attiecīgi vieta posmā. Posmā vienādu punktu gadījumā – augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš uzrādījis augstāku vietu pēdējā braucienā. U18 un Dāmu ieskaitē posmā vērtējam labāko klases rezultātu, ja braukts vairāk, kā 1 klasē - 3 braucienu apļu laikus ar attiecīgām vietām un attiecīgiem punktiem.
Ja dalībnieks ar savu automašīnu brauciena laikā nepārbrauc pāri finiša līnijai, tad konkrētajā braucienā nesaņem apļa laiku un attiecīgus punktus pa braucienu. Automašīnas pārvilkšana pāri finiša līnijai ar vilkšanas trosi neskaitās pārbraukšana.
Kopvērtējumā summējam visus sakrātos punktus no notikušajiem posmiem.
Kopvērtējumā apbalvojam dalībniekus – kuri ir veikuši ne mazāk, kā 51 % no notikušajiem posmiem.
Ja kopvērtējumā vairāku dalībnieku iegūto ieskaites punktu summa ir vienāda, tad augstāku vietu iegūst dalībnieks kurš ieguvis vairāk pirmo, otro, trešo un utt. vietu skaitu, nākamais kritērijs kopvērtējumam – augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš ieguvis augstāku vietu posmā ar lielāku dalībnieku skaitu.
12. Punkti:
Katrā braucienā tiek piešķirti punkti par attiecīgi izcīnīto vietu braucienā.
1.vieta – 30 punkti;
2.vieta – 29 punkti;
3.vieta – 28 punkti;
4.vieta – 27 punkti;
5.vieta – 26 punkti;
6.vieta – 25 punkti;
7.vieta – 24 punkti;
8.vieta – 23 punkti;
9.vieta – 22 punkti;
10.vieta – 21 punkti;
11.vieta – 20 punkti;
12.vieta – 19 punkti;
13.vieta – 18 punkti;
14.vieta – 17 punkti;
15.vieta – 16 punkti;
16.vieta – 15 punkti;
17.vieta – 14 punkti;
18.vieta – 13 punkti;
19.vieta – 12 punkti;
20.vieta – 11 punkti;
21.vieta – 10 punkti;
22.vieta – 9 punkti;
23.vieta – 8 punkti;
24.vieta – 7 punkti;
25.vieta – 6 punkti;
26.vieta – 5 punkti;
27.vieta – 4 punkti;
28.vieta – 3 punkti;
29.vieta – 2 punkti;
30.vieta – 1 punkts
Veiksmīgus startus un finišus!

27.03.2017.
Biedrības Tehniskais sporta klubs „Smiltene” valdes priekšsēdētājs: Vairis Tralla.

Uzgaidiet...